Станцыя “ЛЕС”

Станцыя “ЛЕС” 

Відавыя кропкі б’екты для назіранняў): бяроза, клён, ліпа, асіна, альха, іва, хвоя, елка, рабіна. папараць, мох, пень.

Формы работы: сузіранне дрэў, параўнанне аб’ектаў, дыдактычныя гульні экалагічнага зместу, збор прыроднага матэрыялу.

Рэкамендацыі:

З дзецьмі 2 малодшай групы праводзяцца дыдактычныя гульні, напрыклад, “Апішы, мы адгадаем”, “Чаго не стала?”, “Знайдзі, што назаву”, ” Адгадай, што у руцэ”, таксама праводзяцца назіранні, працоўныя даручэнні.

У дзяцей фарміруюцца ўяўленні:

 • аб будынку расліны: корань, сцябло, ліст, кветка, плод (расліна жывая, каб выжыць, ёй неабходны ўсе часткі: корань, сцябло, лісце);
 • аб жыццёвых формах раслін: дрэва, куст, трава і іх адметных прыкметах (дрэва высокае, мае адзін ствол, куст мае некалькі сцеблаў (ствалоў), яны танчэй, чым ствалы у дрэва, трава нізкая, зялёная і г. д.);
 • аб патрэбах раслін у святле, вільгаці, цяпле;
 • аб адметных прыкметах канкрэтных раслін бліжэйшага акружэння (2 –3 дрэва: елка, бяроза);
 • аб характэрных прыкметах часоў года (змяненне афарбоўкі лісця, дажджлівае надвор’е – восень, кароткі дзень, мароз, снег-зіма і г.д.), уменне суадносіць яркія прыкметы з канкрэтным сезонам.

З дзецьмі сярэдняй групы праводзяцца розныя назіранні, гульні
“Адгадай па апісанні”, “Апішы, мы адгадаем”, “Чаго не стала?”, “Бяжы да дрэва, якое назаву”, “Знайдзі, што назаву”, “Адгадай, што ў руцэ”, “Знайдзі лісток, які пакажу”, “Такі лісток ляці да мяне” і інш.,

У дзяцей фарміруюцца ўяўленні:

 • аб прыкметах раслін як жывых істот: расліны рухаюцца (паварочваюць лісце, сцябло, кветкі да сонца, раскрываюць і закрываюць пялёсткі і г. д.);
 • расліны сілкуюцца (корань усмоктвае ваду з зямлі, сцябло праводзіць ваду, ежу да іншых частках расліны, лісце ўлоўліваюць святло і сілкуюць расліна);
 • расліны дыхаюць лісцем, сцяблом (ствалом), каранямі;
 • расліны “адчуваюць” прыход цяпла, холаду, працягласць дня, сонечнае або пахмурнае надвор’е і інш.;
 • расліны растуць і размнажаюцца.

З дзецьмі старэйшай групы праводзяцца розныя назіранні, гутаркі,
гульні, дзе дзеці знаёмяцца з тым, што расліны жывуць не ізалявана, а ў супольнасцях (лес), паглыбляюцца ўяўленні аб цэласнасці і унікальнасці кожнага прыроднага супольнасці.

Развіваюцца ўменні:

 • суадносіць тыповых прадстаўнікоў з групамі раслін (дрэвы, хмызнякі, травы);
 • расліны з прыроднымі супольнасцямі (лес);
 • станраслін з сезоннымі зменамі ў нежывой прыродзе.

Дзеці гуляюць у дыдактычныя гульні: “Рэдкія расліны”, ” Адгадай”,
“Батанічная лато”, “Што дзе расце”, “Што? Дзе? Калі?”, “Знаўца
прыроды ” і інш.

 

Падрыхтавала: Навіцкая С.К., намеснік загадчыка па асноўнай дзейнасці.